Temel İnsan Kaynakları ve Bordrolama

Temel İnsan Kaynakları ve Bordrolama

PERSONEL İDARESİ 

SAP HCM modülü, işletmelerin personel ve insan kaynakları departmanlarının yaptıkları tüm işlemleri, günümüz teknolojik imkanlarından yararlanarak otomatikleştirir.

Mevcut iş gücünün etkin yönetimi için özlük bilgilerini takip altına alarak planlamaya destek sağlar.

Personel İdaresi, işletme yapısına uygun personel grupları oluşturarak personel ana verilerinin tutulması, raporlanması , çalışma programları ve vardiyaların planlanması, takibi, ücret yönetimi gibi ana veriler sistematik olarak tutularak, tarihsel bazda izlenebilirlik sunar.

Organizasyon Yönetimi modülü şirketinizin, geçmiş, bugün ve gelecekteki durumu hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Bu bilgiler ışığında, geleceğe yönelik insan kaynakları ihtiyaçlarını önceden planlanabilir kılar.

BORDRO

Bordro ile ilgili işletmeye özgü hesaplamaların yapılması yasal prosedüre uygun hesaplama uygulamaları SSK, işkur rapor çıktıları banka disketlerinin hazırlanması işlemlerini kapsar.

Bordronun muhasebe modülü ile entegre yapısı ile tüm bordrolar otomatik olarak muhasebeleştirilir.

Kurumsal ücret politikaları çerçevesinde tüm bordro işlemlerinin, farklı mevzuatlara uygun hesaplanabilmesi için gerekli etkin ve esnek çözümler sunar

AVANTAJLAR

  • Personel hareketlerinin takibi
  • Kişisel bilgilerin takibi
  • Bordro esas bilgilerinin takibi
  • Devam&Devamsızlık takibi
  • Çalışanların grup/şirket içindeki belirli hareketlerinin takip edilmesi
  • Belirlenen bilgi tiplerine sırayla bilgi girişi yapılması sağlanarak eksik bilginin önüne geçilmesi
  • Personel bilgileri değişikliklerinin detayını tarihçeli olarak tutmak
  • Uçtan uca entegre yapı
  • Güçlü raporlama özellikleri

 

 

webinar iletişim
Talebinizi İletin,
Size Hemen Yardımcı Olalım