Dijital Tedarik Zinciri

Dijital Tedarik Zinciri

SAP Entegre İş Planlaması

SAP IBP; yeni pazar beklentilerini, şirketler için talep kârlılığını maksimize ederek gerçek zamanlı tedarik zinciri yönetimi sunar. Bu yönetimi sağlayabilme amacıyla, satış ve operasyonel planlama, talep, stok, arz ve tepki planlaması ürünlerini birleştirerek tekil bir planlama ortamı sağlamaktadır. Tedarik Zinciri Kontrol Kulesi sayesinde analitik verilerin güncel olarak izlenebilmesi için ortam sağlamaktadır. 


SAP IBP; gerçek zamanlı yönetim panelleri, Microsoft Excel üzerinde çalışabilen planlama tabloları, interaktif simulasyonlarıile SAP HANA üzerinde kurulmuş şekilde SAP Cloud üzerinde çalışmaktadır. 


Kurumlar çoğunlukla, ortak stratejik ve finansal hedefleri beraber kurgulamakta güçlük yaşamaktadırlar. IBP çözümü, satış ve operasyonel planlama, demand sensing, talep yönetimi, envanter ve tedarik optimizasyonu, sipariş bazlı planlama fonksiyonlarına yönelik operasyonel süreçler sunar. Ağ yapıdaki tedarik zincirlerinde; heuristik ve optimizasyon çalıştırarak problemlere yönelik alternatif çözüm yöntemleri belirler. Bu noktada kullanıcıya müşteriler, ürünler, lokasyonlar ve kanallar üzerinde kullanabileceği istenilen sayıda özellik sunar. Bu özellikler üzerinden kısıtlı ya da kısıtsız modeller tasarlanabilir.  

SAP IBP Çözümü ile;

-Satış, ürün, finansal ve operasyonel aktiviteleri orta ve uzun vadeli şirket stratejilerine uyumlanabilir.

-Pazardaki veya tedarik zincirindeki olumsuz gelişmeleri düzeltmeye yönelik, finansal ve tedarik zincirinde yeni stratejiler belirlenebilir.

-Şirket hedeflerine ulaşmaya yönelik olarak; operasyonel olarak uygulanabilir, finansal olarak kabul edilebilir operasyonel planlar yapılabilir.

-SAP IBP  çözümü altında 5 bileşen barındırmaktadır. Her bileşenin IBP çözümüne katkısı tek başına ve diğer bileşenlerle ortak olarak da kurgulanabilmektedir.

SAP Tedarik Zinciri Kontrol Kulesi

-Baştan sona tedarik zincirinde yaşanacak problemleri, istisnaları anlık olarak tespit edebilme imkanı

-Anlık yaşanan gelişmelere istinaden hızlı reaksiyon gösterebilme, düzeltici aksiyon alabilme imkanı

-Uygulanan operasyonlar dahilinde anlık değişiklikler ile tedarik zinciri maliyetlerinin düşürülmesi, teslimatların vaktinde yapılabilmesinin sağlanması, düşük risk alınarak ile stok seviyelerinin düşürülmesinin sağlanması

-Tedarik zincirinin tepki süresinin azaltımı

 

Satış ve Operasyonel Planlama

 • Dengeli bir modüller arası planın oluşturulmasında aşağıdaki kriterleri kullanmaktadır
  • Stok seviyeler,
  • Üretim Varyasyonları 
  • Karlılık 
  • Ürün çeşitliliği 
 • Modellendirilmişsınırsız kapasiteli öngörüler üzerinden; tedarik-talep eşleşmesinin yürütülmesi, stok seviyelerinin dengelendirilmesi, ve kullanılan kaynakların yük hesabı yapılabilir. 

 • Optimal iş süreçlerinin kurgulanmasında, gelir ve pazar payı artırma hedefinin yakalanabilmesini sağlar.
 • Arz-talep dengesinin verimli ve finansal hedeflere uygun olarak yönetilmesini sağlar.

 

Talep Yönetimi

 • Kısa planlama ufkunun tutarlılığını artırmak için orta-uzun periyot ufkundaki planlamanın optimize edilmesi ile ilgilenir.
 • Hareket tanıma teknolojisi ile kısa dönemli talep değişkenliklerine daha hızlı aksiyon alabilme imkanı sunar. Otomatik ve istisna tabanlı planlama süreci yönetir.
 • Manuel planlama metodolojisinde Microsoft Excel arayüzünde çalışma imkanı sağlar.
 • Satış ve operasyonel planlama için istatistiksel tahmin modelleri içerir.
 • SAP ERP ve APO ile tam entegre çalışmaktadır. Her türlü anaveri ve tahmin işlevsel verisini gönderip alabilmektedir.

 

Stok Yönetimi

 • Stok yönetiminde işgücü maliyetlerinin düşürülmesi○ Stok tutma maliyetinin düşürülmesi
 • Dağıtım maliyetlerinin düşürülmesi○ Müşteri servis seviyelerinin iyileştirilmesi
 • Envanter seviyelerinin farklı planlama seviyelerindeki ihtiyaçları en verimli şekilde karşılayacak şekilde yönetilmesine ortam sağlar
 • Tahmin ve tedarik seviyelerinin uyumsuz olduğu durumlarda, müşteri servis seviyelerini en iyi şekilde karşılamak için envanter hedeflerinin belirlenmesini sağlar. 
 • Tedarik zincirindeki her bir adımındaki stok hedeflerine uyularak, üretim ve dağıtım maliyetlerinin düşürülmesi imkanı.
 • IBP depo optimizasyonu ile talep, kaynak gibi değişkenler üzerinden istatistiksel süreçler kullanarak tedarik zincirindeki ağ yapısındaki öğenin stok seviyelerini belirleye yardımcı olur.

 

Tedarik ve Tepki Yönetimi

 

 • Tüm tedarik zinciri adımlarını düşünerek, talep, kaynak, operasyon, dağıtım adımlarındaki değişikliklere uygun aksiyonun alınması heuristik ve optimizasyon uygulamaları ile sağlanmaktadır.
 • Müşteri ihtiyaçlarındaki değişikliklere karşı kısıtlı ve kısıtsız çözümlerle simulasyon yaparak alınacak aksiyonun belirlenebilmesi mümkündür.
 • ERP'den alınacak satış, stok, kapasite, tedarik bilgileri ile kaynak önceliklendirme, tedarik-talep eşleştirme mantıkları üzerinden modeller kurulabilir. 
 • Modeller arasındaki farklar raporlanarak karlılık analizi ve optimal sonuç analizi yapılabilir

 

webinar iletişim
Talebinizi İletin,
Size Hemen Yardımcı Olalım