IoT Donanım ve Sensörler

IoT Donanım ve Sensörler

Son birkaç yıldır sadece kurumsal alanda değil, bireysel tüketici nezdinde de adını sıkça duyduğumuz bir kavram olarak Nesnelerin İnterneti (IoT) her türlü nesnenin, sürekli veri alışverişi yapabilir duruma gelmesi ile başlayan “Akılllı Şeyler” çağını ifade eder.

Bu konuda asıl önemli konu Makine-Makine (M2M) haberleşmesidir. Makinelerin daha akıllı hale gelmesinden bahsederken kastedilen M2M değildir. Bu noktada öne çıkan “algılayıcılar”dır (sensörler).

Algılayıcılar ölçer ve değerlendirir; kısacası veri toplar, dağıtır. Nesnelerin interneti kavramı algılayacılar ile makinelerin konuşması olarak düşünüldüğü durumda daha değerli bir hale gelmektedir. Fakat algılayıcılar tarafından toplanan bilgiler, onları gerçek zamanlı olarak işleyecek bir altyapı yoksa önemini yitirir.

Bulut temelli uygulamalar, günümüzde verinin gerçek zamanlı işlenmesi açısından kritik bir noktaya ulaşmıştır. Sürekli, erişilebilir, güvenli bulut sistemleri “nesnelerin interneti” çağı için olmazsa olmazlardan biridir.

webinar iletişim
Talebinizi İletin,
Size Hemen Yardımcı Olalım