Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

Performans değerlendirme süreci, şirketin sürekliliğinin ve büyümesinin sağlanması amacıyla, sahip olunan insan kaynağının en etkin şekilde kullanılarak geliştirilmesi ve performansının daha iyiye taşınması için yapılan çalışmalardır. Performans Yönetim sisteminin amacı, çalışanların performans ve yetkinliklerinin değerlendirme sürecine tabi tutulmasıdır. Performans değerlendirme sürecinde, çalışanın yıl içerisinde göştermiş olduğu performans değerlendirilir ve geliştirmek için yapılması gereken faaliyetler belirlenir. performans değerlendirmesinin standart ve objektif olması esastır.

Bu süreç şirketten şirkete değişen, farklı araçlarla yürütülmektedir. Şirketlerde performans değerlendirme hedef veya yetkinlik bazlı ya da her ikisini de kullanarak yapılabilir. Performans değerlendirme dönemleri şirketler tarafından belirlenir, yılda bir veya iki dönem olarak gerçekleştirilebilir.

 

Performans yönetim sistemi, şirketi başarıya ulaştıracak insan kaynağının yeteneklerinin tümünü açığa çıkartmak ve şirketin verimini arttırmaya yönelik bir girişimdir ve sürdürülebilir, başarılı bir yetenek yönetimi ve performans ölçümü, ancak güçlü yazılımlarla sağlanabilir.

Şirketlerin performans göstergelerini daha doğru ve sağlıklı bir şekilde oluşturabilmelerini sağlayan SAP Kurumsal Performans Yönetimi çözümü ile şirketler, insan kaynaklarını nasıl daha verimli kullanacağını da belirlemiş olur.

Vektora, SAP Performans Yönetim Sistemi çözümü ile, şirketlerin, personellerin, gelişim planları, nitelik, yetkinlik ve hedefleri ile uçtan uca entegre bir sistem ile yönetilmesini sağlayarak, bu çıktılar ile personel gelişimine yönelik, eğitim ve ödül mekanizmalarını harekete geçiren olanaklar sunar.

Performans Yönetiminin Amacı

 • Çalışanların, şirket içi faaliyetlerini objektif kriterler ile ölçmek
 • Performans göstergelerine (KPI) uyumlu, departman ve bireysel hedefleri belirlemek
 • Kariyer planlama, ücret, eğitim ve gelişim yönetimi sistemlerine girdi oluşturmak
 • Çalışanların şirkete güven ve bağlılıklarını arttırmak
 • Çalışanların bireysel performanslarını arttırmak ve performans sonuçlarını ödüllendirmek
 • Etkin geribildirimleri vermek ve almak
 • Şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak
 • Bireysel gelişimleri hızlandırmak, koçluk olgusunu yapılandırmak

Performans Yönetim Sistemi Kariyer Gelişim Modeli’nin önemli bir parçasıdır. SAP'de performans yönetimi süreci, değerlendirme formu şablonlarının sistemde yaratılması ile başlayıp, bunların personele atanması ve hedeflerin belirlenmesi ile devam eder. Sistemde şirketlere özel tasarlanan iş akışları ile formları yöneticilerin ve/veya eş düzey çalışanların değerlendirmesi sağlanır. Dönem içinde ve dönem sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından personele ait performans notunun hesaplanması ile sonlanır.

Hedef bazlı performans değerlendirmede esas alınacak hedefler, şirketin bütçesi ile stratejik planı göz önünde bulundurularak tespit edilir. Hedefler şirketlere göre değişiklik gösteren stratejilerle ve ilgili yönetici ile bir üst amiri tarafından ortaklaşa belirlenebilir.

Performans yönetiminin en önemli parçası hedef belirlemedir.

Hedef belirlemede en yaygın kullanılan SMARTSpecific Measurable Accepted Realistic Timely“ methodudur.

 • Hedefin kesin, açık, net, anlaşılır, sonuç odaklı olmalıdır.
 • Miktar, kalite, maliyet vb. kriterlerle ölçülebilir olmalıdır.
 • Realistik, ulaşılabilir, gerçekçi olmalıdır.
 • Gerçekleştirilebilir ve mümkün olmalıdır.
 • Net bir zaman aralığı içerisinde olmalıdır.

AVANTAJLAR

Belirlenen dönem başında, takımların ve bireylerin dönem başındaki hedefleri üzerinde anlaşılır. Böylece, çalışanlar ile yöneticiler karşılıklı olarak hem iş sonuçlarının hem de iş ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde stratejilerini belirlerler. Dönem sonunda ise hedeflenenler ile gerçekleşenler değerlendirilir ve sapmalar veya iyileştirmeler ortaya konmuş olur.

SAP Performans Değerlendirme Sisteminin Fayda ve Avantajları

 • İşletme planlarının hedeflere dönüştürülmesi
 • Hedeflerin personellere indirgenmesi
 • Her bir çalışanın büyük resmin parçası olması
 • Anket ve değerlendirme formlarının hazırlanması
 • Personellere özel gelişim ve aksiyon planı hazırlanması
 • Kariyer planlaması
 • Uzun vadeli kariyer gelişimi
 • Verilerin tarihsel olarak tutulması
 • Güçlü raporlama kabiliyeti
 • Performans yönetimi, kariyer gelişimi, yetenek yönetimi, eğitim planlaması, bordro gibi SAP'nin diğer modülleri ile uçtan uca entegre bir yapı sunması.

 

webinar iletişim
Talebinizi İletin,
Size Hemen Yardımcı Olalım