İleri Bakım Onarım Uygulaması

İleri Bakım Onarım Uygulaması

 

Mobil cihazlar ve SAP Gui ekranları ile entegre çalışarak bütün bakım onarım faaliyetlerinin tek bir ekran üzerinde doğru veriler ile daha kolay ve fonksiyonel bir şekilde  yönetiminı, raporlanabilmesini sağlamak amacıyla  geliştirilmiştir. Tasarlanan ekran üzerinde teknisyenin açılan bakım onarım bildirimlerinin listesini görmesi , bildirime müdahale başlangıcını bildirdiği anda otomatik bir şekilde iş emrine dönüşmesini , mobil cihazda işi bitirdim kaydı ile işçilik kaydının teyit girişi , müdahale tamamlanması sonrasında tüketilen sarf malzemelerinin siparişe istinaden tüketilmesi , iş emrinin işi bitirdim kaydında son teyit işlevi ile kapatılarak listeden düşmesini sağlayan fonksiyonel kokpit ekranı ürün olarak geliştirilmiştir.

Yukarıda özetlenen temel özelliklerin yanı sıra periyodik (planlı ) bakımlar için checklist uygulamaları , bildirim açıldığında ve bakım onarım birimlerine yönlendirildiğinde ilgilerin mail ile bilgilendirmesi sistem tarafından otomatik olarak yapılabilmesi gibi işlevleri de mevcuttur.

ÇÖZÜM ÖZELLİKLERİ 

 • Tek bir ekran üzerinde teknisyenlere açılmış bildirimler ve iş emrine dönüştürülmüş bildirim listeleri
 • Teknisyenlere sorumluluğundaki makineler için açılan bildirimlerin anında mail ile bilgilendirmesi
 • Teknisyenlerin makine başına geldiği anda mobil cihazı ile makine barkodunu okutup sicil numarası ile müdahale başlangıcını anında bildirmesi
 • Teknisyenin makine başından ayrılırken mobil cihaz ile makine barkodunu okutarak işi bitirdiğini bildirmesi ve işçilik kaydının gerçek süre ile siparişe otomatik işlenmesi
 • İşi başka bakım onarım teknisyen ekiplerine yönlendirilmesi , işlem sonrasında mail ile bilgilendirme (elektrik, mekanik vb)
 • İşe başka bakım onarım teknisyen ekiplerinin dahil edilmesi , işlem sonrasında mail ile bilgilendirme (elektrik,mekanik ,inşaat vb.ekipler)
 • Makine başında mobil cihaz ile makinenin iş emri detaylarının incelenebilmesi (işçilikler , malzeme tüketimleri , müdahale baslangıç-bitiş kayıtları , hasar koduna ilişkin çözüm önerileri , makineye açılan son 10 bildirimin detayları
 • Müdehalelerin anlık gerçek zamanlı işlenmesi sonrasında gerçek KPI raporlarının alinabilmesi ve teknisyenlerin doğru verilerle verimliliğinin çıkartılabilmesi
 • Arıza türüne göre bakım talimatlarının sistem tarafından önerilmesi
 • Arıza ile ilgili resimlerin bildirime işlenmesi, makine ile ilgili dokümanlara videolara mobil cihazlardan ulaşabilmek
 • Periyodik kontroller için checklistler olusturulup periyotlarla ilişkili soru listesinin cevaplanması ve uygun olmayan cevaplara ilişkin otomatik sistemde DÖF (düzenleyici/önleyici faaliyet) bildiriminin oluşturulması )
 • Personel takip raporu ile hangi teknisyenin o anda hangi makine üzerinde faaliyette olduğu incelenebilmektedir.
 • Mobil cihazlar ile makine barkodları okutularak makineye operatörler tarafından bildirim açılabilmesi
 • En çok tekrar eden 10 arıza türü ve 10 makine,en çok masraf oluşturan 10 arıza türü ve 10 makine,genel ve makine bazında yedek parça frekans raporu , hurda adayı ekipmanlar raporu (masraf ve kullanım ömrü gibi özelliklerine göre) gibi raporlarda bakım onarım yönetim modülü ile alınabilmektedir.
webinar iletişim
Talebinizi İletin,
Size Hemen Yardımcı Olalım