Genişletilmiş Depo Yönetimi

Genişletilmiş Depo Yönetimi

SAP ürün ailesi içerisinde Genişletilmiş Depo Yönetimi Uygulaması olarak konumlandırılan SAP EWM Modülü’nün nasıl tanımlanabileceği, depo yönetimine ilişkin sunduğu işlevler, imkanların neler olduğu ve sunacağı katkılar hakkında yazımıza SAP EWM Modülü’nü tanımlayarak başlıyoruz.

SAP EWM Modülü Nedir?

Genişletilmiş Depo Yönetimi Modülü’nün tanımını yapabilmek için önce SAP ECC içerisinde bulunan Depo Yönetimi Modülü, SAP WM’den bahsetmek gerekir. SAP WM Modülü kısaca raf yönetimi bulunan depolardaki fiziksel stok yönetiminin, stok hareketlerinin planlanması ve yürütülmesi için tasarlanmış Depo Yönetim Sistemi’dir.

Uzun yıllardır Depo Yönetim Sistemi ihtiyacı SAP ortamında bu modül ile karşılanmış (ve karşılanmaya devam etmektedir) fakat yeni gelişen lojistik faaliyet yaklaşımlarının ortaya çıkmasıyla SAP uygulama projelerinde üzerine hayli büyük geliştirme eforları eklenerek uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Genişletilmiş Depo Yönetimi Uygulaması, SAP EWM Modülü yeni lojistik yaklaşımların ihtiyaçlarının ve hızlı değişen, uyum sağlayan, adaptif tedarik zinciri yönetimi taleplerinin karşılanması hedefleriyle öncül modülü olan SAP WM’in işlevlerinin genişletildiği, yeni işlevler eklenerek yeniden şekillendirildiği Depo Yönetimi Sistemi Modülü’dür ifadesini kullanarak tanımlanabilir.

SAP EWM modülü ile öncülü olan SAP WM modülünü işlevleri üzerinden karşılaştırdığımızda özellikle fiziksel depo ortamını monitör özelliği(monitoring), kaynak ve görev yönetimi (resource, task management) ile öne çıkmaktadır. Ayrıca çapraz sevkiyat (cross docking), katma değerli servis(value-added service), iş gücü yönetimi (labour management) gibi işlevlerin de büyük farklılıklar oluşturduğunu belirtmek gerekir. 

Genişletilmiş Depo Yönetimi Uygulaması - SAP EWM (Extended Warehouse Management)

SAP ürün ailesi içerisinde Genişletilmiş Depo Yönetimi Uygulaması olarak konumlandırılan SAP EWM Modülü’nün nasıl tanımlanabileceği, depo yönetimine ilişkin sunduğu işlevler, imkanların neler olduğu ve sunacağı katkılar hakkında yazımıza SAP EWM Modülü’nü tanımlayarak başlıyoruz.

 

NEDEN SAP EWM

Adaptif Tedarik Zinciri Yönetimi, 3PL, 4PL gibi ve farklı benzeri yeni gelişen diğer lojistik yönetimi yaklaşımların oluşturduğu taleplerin, e-ticaret, perakende sektörlerinde değişen lojistik faaliyet taleplerin karşılanması için Depo Yönetimi Sistemleri sadece fiziksel stok hareketlerinin sistemsel takibinin yapıldığı platformlardan daha ilerde çözümler ve işlevler sunması gerekmektedir. 

Lojistik faaliyetler günümüzde teknolojik altyapılar üzerine konumlandırılıyor. SAP EWM depo kompleksi içerisindeki her detayı sistem güdümlü yönetimine imkan vermekle birlikte depo yönetimi parametrelerinin anlık olarak görüntülenmesine imkan sağlamaktadır. Böylelikle depo kapasiteleri, iş gücü faaliyeti, saha içerisindeki farklı kaynakların (sürücülü/sürücüsüz forklift, self-rooted robot vb) performanslarının / KPI göstergelerinin anlık raporlanabilmesini sağlayabilmektedir.

SAP EWM’in ses komutu yönlendirmeli depo yönetimi, otomatik, robotik depolar ile entegrasyon ortamları ile ilgili sunduğu işlevlerle birlikte SAP EWM’in diğer SAP modülleriyle entegrasyonu için ayrıca bir efor harcanmıyor olması non-sap WMS uygulamaları karşısında önemli bir avantaj olarak bulunuyor.

SAP ürün ailesi içerisinde SAP EWM Modülü’nün hikayesi SCM modülleri içerisinde başladı. SCM modüllerinin tamamında olduğu gibi SAP ECC’den ayrı bir ortamda ve SAP ECC modülleriyle entegrasyonları kurularak yürütülerek uygulamaları gerçekleştiriliyordu. 

Bu noktada S/4 HANA ortamlarında SAP EWM daha kısıtlı işlevlerle embedded olarak da konumlandırılabiliyor. Eğer halihazırda SAP kullanan bir firma S/4 Hana dönüşümü kurguluyorsa ya da yeni S/4 Hana uygulanması düşünülüyorsa embedded versiyonda SAP EWM aynı ortamda yürütülebiliyor. Son olarak SAP’nin yakın gelecekte SAP WM ürününe olan desteğini de kaldıracağını düşünürsek S/4 Hana Dönüşüm ya da yeni S/4 Hana Uygulama projeleri planlayan firmalar için depo yönetiminin yeniden ele almak ve modellemek için SAP EWM geçişini planlamak için doğru tercih olarak gözüküyor.

AVANTAJLAR

  • Monitor, İzleme

Görev oluşturma ve atamaları yapılarak depo içinde anlık olarak hangi kaynağın hangi görev üzerinde çalıştığını takip edebilme imkanı sunması, görev üstüne alma, başlama ve bitirme anlarını takibinin sağlanması.

  • Sistem Güdümlü Görevlendirme

Oluşturulan kural setleri ve tayinlerle sahadaki kaynaklara doğrudan ya da yarı sistem güdümlü görev tayinleri gerçekleştirme, görevi bitiren kaynağa yeni görevi en yakın olduğu noktadan başlayacak şekilde atayabilme imkanları sunması.

  • İş Gücü Yönetimi

Performans ve iş gücü talebi planlayabilme, dış kaynak yönetimi gibi işlevler desteklemesi. Saha kaynaklarına doğrudan atanan ya da ikincil görevlendirme yapılan (temizlik, bakım vb) görevlerin yönetimi. İş gücü raporlaması yapılabilmesi. Depo kompleksinde kullanılan taşıma araçlarının görev, performans takiplerinin sağlanması.

  • Diğer SAP Modülleriyle / Non-SAP Ürünlerle Entegrasyon

SAP ECC modülleri, SAP TM, SAP SPM, SAP EM gibi modüllerle doğal entegrasyonunun bulunması. SAP EWM’in standalone versiyonu ayrıca herhangi bir dış ERP sistemi ile de çalışabilmesi.

SAP EWM Geçişi Sonrası Göstergeler

  • Stok Devir Hızında Artış

Mal Giriş, İkmal ve Mal Çıkışı süreçlerinde optimizasyon ve talep karşılama yüzdelerinde artış sağlanarak stok devir hızında artış görülür.

  • İş Gücü Optimizasyonu ve İş Gücü Maliyetlerinde Azalma

Kaynak, görev yönetimiyle birlikte iş gücü yönetimi üzerinde saha kaynaklarının fiziksel operasyonlarının tam olarak sisteme yansıtılabilmesi sonucunda iş gücü yönetiminde optimizasyon ve maliyetlerde azalma görülür.

  • Değişen İş Süreçlerine Daha Hızlı Adaptasyon

Değişen taleplere göre süreçlerin değiştirilmesi, güncellenmesi teknik altyapının esnekliği sayesinde çok daha hızlı gerçekleştirilebilir. Süreç değişikliklerinde adaptasyon sürelerinde azalma görülür.

Vektora Blog

Enflasyon Muhasebesi Çözümü

Devamı için Tıklayın...

Joule'un Gücünü Ortaya Çıkarın!

Devamı için Tıklayın...

SAP SuccessFactors Ücret Yönetimi

Devamı için Tıklayın...
webinar iletişim
Talebinizi İletin,
Size Hemen Yardımcı Olalım