Vektora Cozum

VEKTORA BLOG

Zero Based Budgeting Nedir?

Zero Based Budgeting (Sıfır Temelli Bütçeleme) Nedir?

Zero Based Budgeting yani Sıfır Temelli Bütçeleme, tüm harcamaların ve faaliyetlerin ilk kez yapılıyormuş gibi, yeniden ve baştan belirlendiği bir bütçeleme tekniği ve sistemidir. Daha önceki faaliyetler ve harcamalar bu bütçe sisteminde dikkate alınmaz. Sıfır temelli bütçeleme sisteminde, sanki ilk kez bir faaliyete girişiliyor ve bunun için ilk kez harcamalara başvuruluyor gibi değerlendirilmektedir. Bu bütçe tekniğinde, bütçedeki her faaliyet değerlendirilir, bütçedeki her harcama alternatifi birbiriyle mukayese edilir.

Sıfır temelli bütçeleme, geçmiş yıl ödeneklerine bağımlılığı ortadan kaldırmayı ya da azaltmayı amaçlamakta ve bunun için de tüm faaliyet ve harcamaların temel gerekçelerini belli aralıklarla, sıfırdan belirlemeyi öngörmesi bakımından, diğer bütçeleme sistemlerinden farklı bir anlayışı ortaya koymaktadır. Sıfır temelli bütçeleme, geleneksel bütçeleme ile kıyaslandığında, organizasyonlar içerisindeki birimlerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda oluşturdukları bütçe kalemlerini detaylı bir şekilde planlayabilmesini sağlamaktadır.

 

Bütçeleme yapılırken, geçmiş fiili tutarlar baz alınmak yerine, sıfırdan bütçe planlaması yapılmaktadır. Zero based bütçelemede, bütçe periyodunun başlangıcı itibariyle bütçe kalemleri bazında detaylı planlama yapılarak, talep edilen harcama kalemlerinin onay aşamasında ve sonrasındaki süreçlerde tek tek izlenebilmesine ve kontrolüne olanak tanır. Bütçe planlama yapan birimler, sıfır temelli bütçelemeyi her türlü bütçe yapısı için; operasyonel, satış ve pazarlama giderleri ve değişken dağıtımlar v.b. uygulayabilir. 

Avantajları :

•    Organizasyonların startejileriyle uyumlu, zorlayıcı ve detaylı varsayımlarla operasyonel verimliliğin arttırılması
•    Karar verme mekanizmalarının, kurumsal performans değerlendirmelerini daha verimli yapabilmesi
•    Detay bazında açıklanabilir bütçe süreçleri ile kaynakların efektif dağıtımı ve kullanımı
•    İhtiyaç fazlası tanımlanmış olan aktivite ve proseslerin azaltılması ya da sonlandırılması

Qualtrics

Kurumsal performans ve maliyetlerinizi optimize ederek, efektif bir şekilde yönetilebilmesi için çözüm tarafını bizler şekillendirirken, sizler stratejik planlanlarınıza ve finansal analizlerinize odaklanabilirsiniz.  

SAP Analytics Cloud platformu üzerindeki planlama aracı kullanarak, kullanıcı dostu ekranlarda planlamalarınızı yaparken, what-if senaryolarını uygulayabilecek ve bu planlamaların çıktılarını ise Analytics Cloud’un self-servis raporlama özelliklerinden de yararlanarak görselleştirebilirsiniz. 

Bu süreçte, şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda SAP Analytics Cloud, on-premise ve hibrid çözümleri sizlere sunarken aşağıdaki 3 temel unsur üzerinden değerlendirmelerimizi yapıyoruz. 

blog görsel

Organizasyonunuzun stratejik ve departman bazlı bütçeleme yöntemlerini analiz ediyoruz.

blog görsel

Sıfır temelli bütçelemeyi, şirket genelinde ortak bir yapı üzerinden oluşturuyoruz.

blog görsel

Bütçe planlama ekranlarını ve rapor formatlarını, organizasyonunuzun ihtiyaçlarına özel tasarımlarımlarla oluşturuyoruz.

Alternate Text
Talebinizi İletin,
Size Hemen Yardımcı Olalım