Vektora Cozum

VEKTORA BLOG

UFRS 16 Yeni Kiralama İşlemleri Standardı

KİRALAMA STANDARDINDA YENİ DÖNEME HAZIR MISINIZ?

UFRS 16 Yeni Kiralama İşlemleri Standardı

Ocak 2016'da Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından UFRS 16 kiralama standardı yayınlandı. Yeni standart 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yeni düzenlemeyle şirketlerin varlıklarında değişiklikler olurken, mevcut standartlar tek bir çatı altında birleşecek.

Birçok firma, faaliyetlerini desteklemek için ofis alanı, depo, fotokopi makinesi vb öğeleri kiralıyor. Şu anda geçerli olan standart ile kiracı, finansal kiralamalarını bilançoda gösterirken, operasyonel kiralama işlemleriyle edinilen hak ve yükümlülüklerini bilançosuna taşımamakta ve doğrudan giderleştirerek takip etmektedir. 1 Ocak 2019 tarihinde geçerli olacak UFRS 16 ile, finansal ve operasyonel kiralamalar şeklinde bir ayrım yapılmaksızın, tüm kira sözleşmelerinin kiracı tarafından bilançoda takibi yasal bir zorunluluk haline gelecektir.  

Bu kapsamda kiracı durumundaki şirketlerde, operasyonel kiralamalar için önceki standart kapsamında yalnızca kira giderleri kayıtlara alınıyorken, yeni standart kapsamında operasyonel kiralama ile edinilen kullanım hakkı (RoU) da bilançoya varlık olarak kaydedilecek ve sözleşme ömrü süresince itfa edilecek, kira giderine ek olarak amortisman ve faiz giderleri de kayda alınacaktır. Karşılığında da finansal kiralamada olduğu gibi yükümlülük yaratılacaktır. 

Kiraya veren şirketler için kullandırma gelirlerinin muhasebeleştirme sürecinde mevzuat gereği bir düzenleme getirilmemiş olup yalnızca dipnotlarda belirsizliği azaltıcı açıklama ekleri ilave edilecektir.

Neler Değişecek?

 • Öz kaynakların borçlara oranı, cari oran, kar marjı, faiz ve vergi öncesi kar, operasyonel kar, net gelir, hisse baş kazanç, EBITDA, EBIT gibi finansal değerlerinde önemli değişiklikler
 • Sözleşmelerin takibi için ilgili birimlerin yeniden yapılandırılma gerekliliği
 • Finansal kiralama sözleşmeleri tek tek değerlendirilmesi, gerekirse kiralama politikalarının değiştirilmesi ve sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi
 • Kar/zarar tabloları, bilanço varlık ve yükümlülüklerinde etkili değişiklikler
 • ERP üzerinde duran varlık muhasebesi ile entegrasyon
 • IFRS ve US-GAAP için ayrı standartlar
 • Kiralama süresi kısaysa (12 aydan daha az) veya kiralama tutarı düşükse (örneğin kişisel bilgisayar kiralaması) bu kiralama sözleşmeleri ile ilgili varlık ve borçların bilançoda kaydedilmesi gerekmiyor

 

 Vektora olarak SAP RE-FX Real Estate Management (Gayrimenkul yönetimi) Çözümümüzle bu   süreçte   sizin yanınızdayız!

 • SAP Gayrimenkul Yönetimi çözümüyle kira sözleşmelerinin perakendecilik sektöründeki değişken ciro bağlantılı kiralamalarının takibini kolaylaştırıyoruz.
 • Duran varlık değerlerinin doğru hesaplanabilmesi ve tek bir ekrandan yönetilebilmesini sağlıyoruz
 • Sözleşmedeki tüm maddeleri dahil ve hariç olarak tanımlayabiliyor ve sınıflandırmalar yapabiliyoruz
 • Ödeme, amortisman, faiz, kur etkisi ve plan dışı giderlerin nakit akış etkilerini standart çözüm üzerinden yönetebiliyor, raporlayabiliyoruz
 • Mevzuatta verilen tüm esnekliklere uygun olarak konfigürasyon desteği sağlıyoruz
 • AVM, konut, rezidans ve ofis süreçlerinin kiralama fonksiyonlarıyla, bakım onarım işlemlerinin birlikte yönetilebilmesini sağlıyoruz.
 • Büyük mağazaların kiralama sözleşmelerinin yanında, bayi ve alt kiracılarına yaptığı alt kiralama sözleşmeleri ve bayi destek kira sözleşmelerinin takibini tek merkezden yapma imkânı sağlıyoruz
 • Yatırım ve tesis kaynaklı portföy kalemlerinin alım-satım, kiralama, bakım veya yeniden değerleme ile ilgili işlemlerinin, SAP Mali Muhasebe (FI) ve Maliyet Muhasebesi ve Kontrol (CO) modülleri ile entegre bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz
 • Finansal kiralamaların gerçek zamanlı değerlendirilmesine olanak sağlıyoruz
 • Non-SAP uygulama sayılarının azaltılmasını sağlıyoruz
 • Data aktarımlı ve data aktarımsız tüm modeller üzerinde çalışabiliyoruz
webinar iletişim
Talebinizi İletin,
Size Hemen Yardımcı Olalım