Vektora Cozum

VEKTORA BLOG

Çalışan Deneyimlerinizi Qualtrics ile Yönetin!

Çalışan Deneyimi nedir?

Çalışanların şirketteki çalışma süresi boyunca şirkete sağladığı katmadeğer ile, şirketinden aldığı değerlerin bütünü, çalışan deneyimidir. Günümüz iş hayatında çalışanlar; keyifle çalışabilecekleri, eğlenceli, aynı zamanda da gelişimlerine katkı sağlayan, sürekli öğrenmeyi destekleyen bir iş ortamı beklemektedirler. 
Şirketler, çalışan deneyimini artırmak istemelerine rağmen, çalışanların şirket aidiyetlerinin ve motivasyonlarının azaldığı durumları göremeyebilirler. Gerçek durum ile yöneticilerin düşündüğü durum arasındaki farka ise Deneyim Farkı (Experience Gap) denir.
 

salary.com tarafından deneyim farkı üzerine yapılan bir araştırma anketi sonuçlarına göre;

•    Çalışanların %69’unun şirketlerine bağlı olduğu düşünülmesine rağmen sadece %34’ü şirketlerine bağlıdır. 

•    Çalışanların %71’inin kazançlarından memnun olduğu düşünülmesine rağmen sadece %48’i hak ettikleri kazancı elde ettiklerini düşünmektedirler.

•    Çalışanların %81’inin şirketlerini tavsiye edeceği düşünülmesine rağmen sadece %38’i gerçekten şirketlerini tavsiye edebilir.

Qualtrics

Şirketlerin başarısı için kritik rol oynayan çalışan deneyimini daha iyi ölçümleyen ve üst seviyelere çıkaran şirketler, daha fazla kazanç elde eder. 2016 ve 2018 yıllarındaki Gallup Study raporlarına göre; Deneyim Farkı azaltıldığında:

qualtrix-blog

Çalışandan % 17 daha yüksek verimlilik elde edilir.

qualtrix-blog

Çalışan başına 3 kat daha fazla gelir kazanılır.

qualtrix-blog

Personellerin turnover oranı % 40 daha azalır. 

 

Bu nedenle şirketler artık, sadece çalışan bağlılığı ve şirket kültürüne odaklanmak yerine, çalışan deneyiminin tamamını entegre eden sistemlere odaklanmaktadırlar. İşte Qualtrics burada karşımıza çıkıyor!

Qualtrics ve Çalışan Deneyimi Ürünü

Qualtrics XM platformu, şirketlerin 4 ana temeli olan, müşteri deneyimi, ürün deneyimi, çalışan deneyimi ve marka deneyimini yöneten bir platformdur. Qualtrics’in çalışan deneyimi ürünü ise Employee XM’dir. Employee XM; süreçlerden, en iyi uygulama yöntemlerinden (best practice) ve diğer deneyim modüllerinden gelen yeniliklerden yararlanacak şekilde çalışmaktadır.

İşgücü deneyimlerini yönetmek ve geliştirmek, tek bir olayı veya anı saptamakla ilgili değildir. Şirketler, tüm çalışma süresi boyunca önemli her anda, çalışanların duygu ve düşüncelerini sürekli gözlemleyebilmelidir. Qualtrics çözümleri ile, çalışanların, çalışma hayatı boyunca önemli olan her anı analiz edilebilir. Ürün, çalışan deneyimini her alanda geliştirerek, şirketlerin deneyim boşluklarını kapatmasına yardımcı olur.
 

Bu kapsamda Qualtrics; İK danışmanlığı, anket hazırlama, program hazırlama, insan analitiği, yönetici raporlaması, etki eylem planlaması, yönetici eğitimi konusunda hizmet vermektedir.

Qualtrics’in Employee XM ürünününde aşağıdaki araçlar bulunmaktadır.
•    Çalışan bağlılığı anketleri
•    360 derece değerlendirme
•    Nabız yoklama anketleri
•    İşe alım ve işten ayrılma anketleri
•    Eğitim sonu değerlendirmeleri
•    Çalışan hakları optimizasyonu değerlendirmeleri (Employee Benefits Optimizer) 
 

qualtrix-blog

 

Alternate Text
Talebinizi İletin,
Size Hemen Yardımcı Olalım