Enterprise Information Management

Enterprise Information Management

 

Kurumsal Bilgi Yönetimi (EIM), bir kuruluşun verilerinden oluşturulan bilgileri yönetmek için kullanılan bir dizi işsüreci, disiplin ve uygulamadır. EIM girişimleri, bilgi yaratma, yakalama, dağıtma ve tüketim yetenekleri ile verimli ve çevik veri yönetimi operasyonları oluşturmayı amaçlamaktadır. Amaç; bilgileri güvenli, kolay erişilebilir, anlamlı doğru ve zamanında tutan bir işletme varlığı olarak sunmak ve korumaktır.

webinar iletişim
Send Your Request,
We'll get back to you right away