SAP Çözümleri
 
 
SAP Maliyet Muhasebesi

SAP Maliyet Muhasebesi ve Kontrol (Controlling-CO)

Maliyet Muhasebesi ve Kontrol işletmelere karar verme süreçlerine yardımcı olacak maliyet ve gelir hesaplamaları için gerekli bütün fonksiyonları içermektedir.

SAP Maliyet Muhasebesi ve Kontrol aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır:

Masraf ve Gelir Çeşitleri Muhasebesi: Hangi masraf ve gelirlerin oluştuğunu detaylı olarak gösteren bir alt bileşendir. İşletmede oluşan masraf ve gelirlerin takibini ve analizini sağlayarak maliyet kalemleri, üretim ve üretim faktörleri ile ilgili kararların etkin biçimde alınmasını sağlar. Gerekli verilerin Genel Muhasebe Modülünden otomatik olarak akması ile maliyetlerdeki değişimler sürekli güncellenmektedir.

Genel Gider Kontrolü: İşletme faaliyetlerinde oluşan genel giderlerin takibini, planlanmasını, detaylı analizini ve kontrolunu içerir. Doğru ürün maliyetlendirme ve karlılık analizinde gerekli veriler için önemlidir.

Masraf Yeri Muhasebesi: İşletmelerin masraf yerlerine ayrılması ve masrafların nerede oluştuğunu belirleyerek oluşan masrafları kontrol etme amaçlı kullanılır. Bu da işletmedeki her bir fonksiyonel alanın maliyet verimliliğinin takibini olanaklı kılar ve yönetim için karar verici bilgi sağlar.

İç Siparişler: Dahili fonksiyon olarak üretim, bakım/onarım, yatırım, pazarlama, araştırma geliştirme gibi iç sipariş türlerinden doğan masrafların takibini, planlanmasını ve analizini içerir. Planlanan ile gerçekleşen masraflar dönemsel olarak karşılaştırılarak bu masrafların sürekli kontrol altında tutulması sağlanır.

Aktivite Bazlı Maliyet Muhasebesi: Masraf Yeri Muhasebesi maliyetlerin nerede oluştuğu ile ilgili veri sağlarken, tamamlayıcı bilgi olarak Aktivite Bazlı Maliyet Muhasebesi ile maliyetler daha stratejik açıdan değerlendirilerek oluşan maliyetlerin işletme hedeflerini desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Karlılık Analizi ve Kar Merkezi Muhasebesi: İşletme, karlılık analizinin yapılabileceği birbirinden bağımsız alanlara ayrılarak bu birimlerin oluşturduğu maliyet ve elde ettiği gelirin analizi, dönemsel karşılaştırması ve geliştirilen maliyet/gelir simülasyonlarının karlılık üzerindeki etkilerinin takibi yapılır.

Ürün Maliyet Muhasebesi: Bir ürünün üretim sürecinde oluşan masraflarının hesaplanmasını sağlayan uygulamadır. Ürünün karlı olması için doğru fiyatın belirlenmesinde, üretim miktarına karar verilmesinde temel teşkil eder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gönder
 
İLETİŞİM FORMU
Talebinizi İletin,
Size Hemen Yardımcı Olalım